Mest brukte soner

Nye i Bjørn Eriks krets

Heidi J.
Carina G.
synnøve f.
User_128x128Anne S.
Gro K. S.
User_128x128solfrid p.

Bjørn Eriks bidrag

Mona Lygre- tidligere leder og grunnlegger av gfsr, om Norsk barnevern

-Enøyd norsk journalistikk

Norgesavisen.no

En liten måned før han ble justisminister svidde Anders Anunsen av fire eksemplarer av Tønsberg Blad fordi han var møkka lei den ensidige og unyanserte fremstillingen av Fremskrittspartiet i avisen. Nå kommer saken i Stortinget, båret inn av et pressekorps så surmaget og rødneset at det hele snart må gå på helsa løs. Journalistikk driver de nemlig ikke. Dette er rene politiske kampanjer med sterke islett av Sovjet og Kina som ikke bidrar til annet enn å øke det demokratiske uderskuddet skapt av Arbeierparti-staten i dette landet det siste tiåret, og vel så det.

Objektivt sett: Fremskrittspartiet er det partiet som klart – og målbart – er mest aktivt og offensivt tilstede på Facebook. Frp-leder Siv Jensen er faktisk den politiker som deles mest i Kongeriket, av det som fortsatt er den mest aktive velgerskaren i våre hjemlige sosiale medier. Slikt irriterer selvsagt rødnesede journalister grenseløst.

HELE ARTIKKELEN KAN LESES HER
Publisert i Norgesavisen den 19. oktober 2013 av Roy Vega

Er pressestøtten med på å korrumpere innholdet ?

Rune Fardal kommenterte VG Nett.

Jeg kan ikke huske den røde presse til de grader lette etter sitater fra pinokio Stoltenberg og han Hoff.
Fjern pressestøtten så de må levere kvalitet, om noen gidder kjøpe deres produkt.
Journalister har for lenge vært mottakere av tilskudd. Det bidrar ikke til kvalitet.

Medias ansvar for krigføring mot sivile

“..nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies.”
~ Julian Assange

“Phil
We’ve got a new offer. It’s about Syria again. Qataris propose an attractive deal and swear that the idea is approved by Washington.

We’ll have to deliver a CW (chemical weapon) to Homs, a Soviet origin g-shell from Libya similar to those that Assad should have. They want us to deploy our Ukrainian personnel that should speak Russian and make a video record.

Frankly, I don’t think it’s a good idea but the sums proposed are enormous. Your opinion?

Kind regards
David"
http://www.storyleak.com/flashback-yahoo-uncovered-syria-chemical-weapon-false-flag-in-january/

Exclusive: CIA Files Prove America Helped Saddam as He Gassed Iran

The U.S. government may be considering military action in response to chemical strikes near Damascus. But a generation ago, America’s military and intelligence communities knew about and did nothing to stop a series of nerve gas attacks far more devastating than anything Syria has seen, Foreign Policy has learned.
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/08/25/secret_cia_files_prove_america_helped_saddam_as_he_gassed_iran

Barnevern og menneskerettigheter

Nesten fire år (mai 2000) etter at Norge, og barnevernet, led kraftig nederlag ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg har barnevernet ennå ikke bøyd seg for dommen. Likevel fikk barnevernet senest i februar i år fikk full støtte fra politisk hold.

Note: I skrivende stund den 10. mars 2012- altså 16 år senere, har såkalt barnevern og Norske myndigheter fortsatt ikke respektert kjennelsen fra Strasbourg og fortsetter å ignorere den som om den ikke finnes!

27. juni 1996 falt en dom ved Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, der Norge ble dømt for grove brudd på menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 ­ som dreier seg om respekt for privatliv og familiebånd. Det domstolen kritiserte så sterkt, var barnevernets behandling av en pike som ble født i 1989 og hennes mor Adele Johansen. Menneskerettighetskommisjonen hadde på forhånd fått mange andre klager på norsk barnevern og kjente godt til problematikken, men ventet på en sak som kunne aktualisere alle de prosessuelle spørsmålene samtidig. Det kunne Johansens sak, og hun vant en knusende seier over forvaltningsmyndighetene som på sviktende grunnlag og med brutale metoder skilte henne fra den nyfødte datteren.

Noe domstolen kritiserer spesielt, er barnevernets ulogiske og forkastelige fremgangsmåte når de splitter familier uten rettslig kjennelse og lar det gå måneder og år uten at barnet får se sine foreldre ­ for deretter, ved eventuell prøving for retten, å bruke den lange, tvangsmessige atskillelsen som et selvstendig argument mot gjenforening!

Saken i Strasbourg fikk svært liten oppmerksomhet her til lands. Den historiske dommen førte verken til store avisoverskrifter eller offentlige debatter. Når jeg forteller folk at norsk barnevern for fire år siden ble dømt for omfattende brudd på menneskerettighetene, hender det at jeg rett og slett ikke blir trodd.

Da dommen falt, var Johansens datter blitt syv år, og moren hadde ikke sett henne siden spedbarnsalderen. Nå er piken ti. Hun bor fremdeles hos fosterforeldre på sperret adresse.

Da Adele Johansen fødte sin datter, hadde hun allerede en tolv år gammel sønn. Han ble også utsatt for frihetsberøvelse, voldsbruk, løgn og manipulering fra maktapparatet og sitter igjen med erfaringer på linje med krigstraumer.

Kilde med hele artikkelen

Annonse