Support på Origo

Har du en feil å rapportere?

Beskriv feilen her — vaktmesterene fikser! Om du ønsker å se status på dine tidligere rapporterte feil, gå hit.


Trenger du Origo-veiledning?

Ta en kikk på hjelpesidene våre, eller spør noen av de hyggelige brukerne i Sandkassa. Dersom du ønsker å komme med forslag til nye funksjoner på Origo, skriv et innlegg på Vaktmesterkontoret


Problematisk eller ulovlig innhold?

Vertskapet i sonen har det redaksjonelle ansvaret for innholdet. Kontakt dem her.

Dersom vertskapet ikke svarer eller kan håndtere saken, kan du i siste instans kontakte Origos supportavdeling.