Søk

  1. Er vi villige til å betale for å være her? — 3 kommentarer:

    » 15. februar 2009 av Vidar H. — Jeg er villig til å betale, og kombinasjon av pris og nytte/glede avgjør hva jeg vil slutte å bruke …
    » 15. februar 2009 av Vidar H. — Jeg ser ikke den store forskjellen mellom interesseorganisasjoner og partier – de er ute etter å vinne folk for sin( …
    » 15. februar 2009 av Vidar H. — Jeg ville heller ikke betalt for facebook med dagens bruk, men min interesseorganisasjon ønsker å nå unge foreldre og da …

Vis bare fra sone…

  1. Fjern Sandbox_128x128 Sosiale medier (3)

Filtrer på forfatter

  1. Fjern Vidar H. (3)