Samtale, samarbeid og deling for ildsjeler, lokalsamfunn og interessegrupper i Norge

Origo er gratis og enkelt å bruke. Les mer om hva Origo er

Offentlige innlegg fra hele Origo

Arnulf Øverland

Konsert i Trudvang. Swing-kurs med Torgeir. Cafe, bokhandel. Danseøving. Stand, aktivitetar. Er du med som frivillig?

I NM Folkeswing.

Det er kjekt at det skjer mykje i Dale og Fjaler.

Dårlig ditriktspolitikk men de greier å tyne noen kroner

Noen få kroner er å tjene, men blir en katastrofe for Kristiansund og Vestbase hvis Statoil legger all rørhåndtering til Florø.

Annonse

Her er noen av de nyeste bildene på Origo

Betel Halden

Betel i Halden er tilholdssted for Kristi Menighet, som er tilsluttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF). På nettet forteller menigheten om sin gjøren og laden via Facebook, og DFEF har en oppslagsside om dem.

Frihet kan bli kontroll

Etter hvert som mulighetene til å drive enkel overvåking blir bedre kjent og kunnskapen øker om hvordan det kan gjøres, må vi regne med at dette blir en del av hverdagen til de fleste barn som vokser opp.

Rimelig og lett tilgjengelig teknologi innebærer at stadig flere foreldre faller for fristelsen til å overvåke sine barn.

Nei til ol i oslo

Siden det er sommer og agurktid er det ikke mye partipolitikk ;-) allikevel er det saker som kommer til behandling og jeg tror ikke jeg spår mye feil om jeg sier at OL-saken blir en hefitg sak til høsten. Jeg vil derfor minne om at det fremdeles ar muligheter til å skrive under på kampanjen mot søknaden om OL i Oslo 2022: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4789

Bidrag og folk nær deg

27195 folk 62843 innlegg 382797 arrangementer 4047 soner 101695 bilder

Ikke en park for de pysete

Flekkpyton, fotografert av dyrepasser Nanna Eltvik Kjer.

De i Norge som elsker slanger, øgler og amfibier, må fortsatt besøke dem i dyreparker. Den blåblå regjeringen har besluttet at det skal være forbudt med innførsel, salg og hold av herptiler.

Rom for grønn politikk

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Mindretallsbyrådet åpner opp et rom for grønn politikk. Det ser i hvert fall lyst ut for en aktiv luftmåler i Loddefjord, og i neste omgang kan bystyret komme til å vedta køprising.

Kvinnelig vokalist søkes

Vi er en electronica duo i Asker som trenger en kvinnelig vokalist som har nerve i stemmen, som er kreativt tilpasningsdyktig og litt eksperimentell. Musikken vår er fengende og melodiøs, men litt alternativ.

I første omgang er vi et studioprosjekt som vil lage gode låter med mål om utgivelser. Så får vi se hva som skjer :)

Ta Statoil på ordet!

I mangel av lokalt press og kampglød frå borgarlege politikarar og næringsorganisasjonar, er det med glede vi ser Sogn og Fjordane Fylkeskommune legg press på Statoil og sørgjer for at deira eigne lovnader vert haldne.

POLITISK SPILL OG SVELGING AV KAMELER

av Annette Farmann

Hvor blir det av politiske prinsipper, målsettinger og hjertesaker når partier danner allianser med hverandre? Jo, de største tar jerngrep, og de folkevalgte fra de mindre partiene ”dilter” etter med hue under armen.

Enda mere Donaldisme.Donald og Skrue.1990-årene.

Hvem er egentlig Donald?Har han foreldre,barn-hva jobber han med?Urdonaldismen der Donald er den dominerende person mener Gisle går fra 1948-1952,men foreligger også i enkelte fortellinger senere så sent som 1963.Utseendet til Donald i urdonaldismen skiller seg ganske klart ut fra senere tiders Donald.Til å beskrive utseendet bruker man et geometrisk forholdstall RLK den såkalte rostritudekvotient.RLK er forholdstallet mellom nebblengde og hodehøyde etter nærmere beskrivelser.I urdonaldismen er RLK meget høy dvs nebblengde er lang i forhold til hodehøyde som gjør pannen lav.Dette understreker noen av de viktigste egenskapene til Donald nemlig at han er dum.Nebbet virker som et hakkeredskap noe som understreker Donalds hissighet i urdonaldismen.Det nedoverpekende nebbet gir han et trist og sympativekkende utseende.Høy RLK formodes å appelere til motstridende følelser av sym- og antipati hos leseren.En annen donaldist Jan Bjurgren har oppfunnet en annen geometrisk størrelse som ekspertene kaller cervicialtitudekvotienten forkortet CAK.Det er forholdet mellom hals og hode hos Donald. Høy CAK i urdonaldismen blir tolket som Donalds nysgjerrighet;han strekker hals.Det gir også et visst inntrykk av arroganse-en påfallende egenskap hos den urdonaldistiske Donald.Urdonaldismen gjør Donald til en evig taper.Han er en tragisk figur.Han prøver stadig på nytt.Dette til forskjell fra tidlig klassisk Donald der han er gjennomfrustrert .Men overraskelser skjer der Donald kan være lur.I nr 5/1954 lover Donald aldri å bli sint og guttene utnytter dette ved å drukne Donalds frimerkesamling i karamellsaus.Donald blir helt fortvilet,men finner en løsning.Han juler opp guttene med et smil om munnen.

Politi, rettsvesen, kriminalomsorgen, er de i ferd med og revne.

I dette rike landet vårt som kalles demokrati og hvor vi er både påpasselige og svært så generøse til og passe på alle andre, så har vi grunn til og spørre. Er vi selv et land i oppløsning ?

Mot helg i Bremanger Kommune

Til helga er det siste helg av Opplev Bremanger med bla. Vetenløp, stand up og dans. I tillegg er det også Discotek i Svelgen, fjelltur med Keipen Turlag og friluftsgudsteneste. Ei innhaldsrik helg med andre ord

Morgenandakt 10. juli 2014.

Fra Heinrich Müllers andaktsbok Nåde og sannhet!

10. JULI

"Obligatorisk pensjon" gjelder ikke for vikarer.

Kanskje den viktigste grunnen til at Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre så kraftig vil ha endret Arbeidsmiljøloven slik at bruk av vikariater blir en fast ordning i norsk arbeidsliv i fremtiden. Dvs vikariater fra 9 til 12 måneder?

Aftenposten 10.07.2014 beretter i dag følgende;

Surt fjes til NHO

Mattilsynet skal utarbeide en ordning for merking av spisesteder. NHO protesterer.

Mattilsynet kontrollerer jevnlig norske spisesteder. Neste år skal vi bli møtt av smilefjes-ikoner når vi kommer på restaurant. Smilefjesene skal indikere hvor godt eller dårlig spisestedet har gjort det i Mattilsynets kontroll. Mattilsynet er nå i ferd med å forberede denne merkeordningen.

Harry lottovinner?

I går leste jeg i Aftenposten et «Åpent brev til svensk venstreside».

Det kom fra norsk venstreside. Avsender var Mímir Kristjánsson.

:Systematic Mass Executions: . . . :Slavyansk Kramatorsk Lugansk:

Naustdal og Strutsesyndromet

Ein ting skal du no ha, du skjuler ikkje mangelen på forståing for argument og poeng Odd. Men eg vel å tolke innlegget ditt i Firda 08.07(som tilsvar til mitt) dertil at du gjerne framviser kva som gjekk gale i den kommunale handsaminga av Engebøprosjektet. Dersom du sit att med minnet om at eg sidan starten har argumentert mot saka, forstår eg litt meir av posisjonen din. Men er dette korrekt? Dagens situasjon, med den kunnskapen vi no sit med, ville derimot gjeve meg full tillit for eit slikt utgangspunkt. Saka har vist seg som ein tverrpolitisk verkebyll av dimensjonar. Det som no er det største problemet, er at regjeringa må handtere eit lokaldemokratisk fatta vedtak som i utgangspunktet burde vere nesten proforma opp gjennom systemet, men som viser seg totalt blotta for fornuft og reell politisk handsaming. Det er nok ikkje enkelt for dei.

Men kva var det eg argumenterte mot Odd? Kva er det eg har ”svartmåla”? Eg stemde imot planprogrammet i 2007, av den enkle grunn at eg fann grunnlaget for tynt og for smalt. For eksempel skulle ein berre utgreie sjødeponi, sjølv om ordføraren bedyra at andre løysingar kunne kome til, noko han har teke 100% avstand frå i ettertid. Samstundes meinte eg at det var galskap å setje bukken til å konsekvensutgreie havresekken. Sidan 2007 las eg meg opp på alt som kom frå Nordic Mining og NIVA, all anna relevant informasjon og kunnskap eg kunne kome over som omhandla gruvedrift og ikkje minst sjødeponi. Samt erfaringar frå eksisterande og tidlegare bruk av sjødeponi. Alt peika i same retning, sjødeponi var ei utdatert form for avfallshandtering.

Miljøtalibanisme

Miljøtalibanismen har inntatt kongeriket. Rettssaken mot Anni Unosen er det siste eksempel på ekstrem rettsforfølgelse av vanlige folk. Talibanismen har sågar spredd seg til økokrim, som har brukt store ressurser på å etterprøve fortolkningen av frifinnelsen i første rettsinstans. Så ble hun altså dømt for å felle ei furu med tomt ørnereir som lå midt i beiteområdet for hennes sauer. La være at hun kanskje løy litt om kunnskapen om reiret, men det er et faktum at kongeørna ikke er utrydningstruet, og den kan angripe både rein og sauer. Naturvernforbundet v/ Haltbrekken har lest om flere nye dyrearter etter gjeninnføring av ulv i en av USA sine nasjonalparker. Da kan man kanskje si at etter at kongeørna kom til Evenesdal har det kommet mange nye dyrearter til landet, særlig parasitter i offentlig forvaltning som skor seg på å forfølge hardt arbeidende småbrukere. Talibanistene har besteget maktens tinder for lenge siden og har lurt stortinget til å godta rovdyrforvaltningen som i dag koster skjorta og er dømt til å gi konflikter mellom beitebruk og rovdyr. Men problemet ville jo bli løst hvis bøndene hørte på urbane rovdyrelskere: Prøv nattkveing – dvs sett opp tornebusker à la Afrika og samle sauene. Tenn bål og hold løven eh… jerv, gaupe og bjørn utenfor. Hvem skal betale natt-takst for de som sitter i kveet og synger ved leirbålet i pøsregn? Hvem skal samle sauene i denne bratte, kronglete naturen? Nei kom ned på jorda dere akademiske naturvernere eller prøv å kvee sauene selv. Det begynte med ei urimelig bot i Bodøområdet da noen feilparkerte i et naturvernområde. Botforslag: 10.000, kr.

Så kom ulveepisoden i Elverumsområdet, hvor 70 politifolk var med på spaning og infiltrering for å ta potensielle ulvemordere. Glem Gud, glem katedralene, den nye helligdommen heter MILJØ definert i naturmangfoldsloven og folk svelger det rått. “Vi må jo ta vare på natur og miljø”. Sunn fornuft og overbærenhet er erstattet med smålighet og paragrafrytteri.

Staten må begynne å gjøre jobben sin

I Norge skal vi egentlig ha forbud mot andre tilbydere av spill om penger enn den norske stat med Norsk Tipping som representant. Det er fastlagt i lov, og det er ikke noen tvil om at det er slik ordningen er. Altså er utgangspunktet helt klart og ikke til å sette spørsmålstegn ved. Da er mitt store spørsmål: hvorfor kan da et utall utenlandske og andre norske operatører drive på akkurat som de vil?

Jeg blir så provosert, når jeg kveld etter kveld ser reklame for disse store gutta i beste sendetid på en av Norges største og mest sette tv-kanaler, tv3. Her sender de lange reklamer om igjen og om igjen, og med filmer som du ser er utrolig profesjonelt laget og har kostet flesk. Du får de opp på nett, på kjente norske hjemmesider og de sponser idrettslag og foreninger som der igjen går med logoene smurt utover brystkassa. Men det er jo ikke lov! Det er det jeg ikke forstår. Når reglene er så klare, hvorfor blir de ikke fulgt opp og etterlevd slik regler skal? Er det norske rettshåndhevere som ikke gjør jobben, eller er det reglene som ikke er sikre nok?

Soner

Soner er Origos møtesteder. De kan fungere som blogger, diskusjonsgrupper, fotosider eller prosjektverktøy. Disse sonene har vært ekstra populære i det siste:

FEBB-bloggen : (Ingen beskrivelse)
Norsk Countrytreff : I 2014 vert Norsk Countrytreff arrangert for 20.gong
Tannhelse nytt : Tannhelse nytt-siste om hvordan tannlege markedet utvikler seg
Sjømannskirken i Innlandet : Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet – har mange foreninger og medlemmer i Hedmark og Oppland
superbilder : De mest supre bildene vil jeg gjærne dele
namdalsbilder : Bilder fra ytterdistriktet
The Hunters : (Ingen beskrivelse)

I løpet av uken er det skrevet 354 innlegg, 1714 kommentarer og lagt ut 2711 bilder i Origos 10103 soner. Origos største sone har 13167 medlemmer.

Folk

Origo har 407664 registrerte medlemmer. Av disse var 1089 innom sist døgn.

Lokalsoner

En lokalsone er et møtested for folk, samtaler og nyheter fra og om stedet du bor. I samarbeid med lokale redaksjoner skal vi åpne lokalsoner for hele Norge. Hittil har vi åpnet 65 lokalsoner. Disse vokser mest:

Arrangementer

På Origo kan du legge ut arrangementer og finne ut hva som skjer i din del av landet.

Identitet og roller

Hvis du vil, kan vi sjekke hvem du er slik at de du diskuterer med kan vite at du faktisk er den du gir deg ut for. Med en bekreftet rolle kan du i tillegg skilte din tilhørighet når du uttaler deg i kraft av din rolle i en organisasjon. (Fulle navn vises kun når du er logger inn.)

Atle B.
1993-jente, Jentenes.no
Lars M.
1993-jente, Jentenes.no
Sigurd H. J.
Journalist, Nordlys
Ida G.
Student Art Direction - 2013, Westerfag
Vetle B.
Student Grafisk Design - 2013, Westerfag
Magnus L.
Hovedtillitsvalgt, Fagforbundet
Tara C.
Ansatt, Westerfag
Merethe H.
Gjestelærer, Westerfag
Andreas N.
Student Art Direction - 2013, Westerfag
Tor B.
Gjestelærer, Westerfag

41842 har fått bekreftet sitt virkelige navn. 78480 kan signere bidrag med offisielle roller i partier, bedrifter eller organisasjoner. 118954 kommentarer og innlegg er signert med en bekreftet rolle.

Samtaler

Akkurat nå pågår 160 samtaler på Origo. Dette er noen av de mest aktive:

Tøys og Tull, mattips, dikt, alvor, gode råd og bilder m.m. 35808
« » — Laila K. H.
Ha en riktig fin dag, alle ORIGO venner 20670
«Tror det er på tide å stenge denne tråden» — Stein O. B.
MORROKLUMPEN HUMOR OG SKJEMT En sone helt uten smak av sukat. 19701
«Ja,sånn er det vetu Terje,når kuene på beite oppfører seg fint,så…» — Steinar J. A.
NY 4-FELTS E-18 INNEN 2015 !!!! 12030
«Si meg en ting, Vidar, har du fått solstikk? At Tom R. og jeg kom…» — Jens L.
Peis og Grill 11439
«Så er vi kommet til torsdag. Knallvær, her er det bare å slå av P…» — Tron H.

Origo-bloggen

Siste nytt fra den offisielle bloggen til Origo.

Takk for meg!

Etter nesten tre innholdsrike år i Origogruppen takker jeg for meg. Det har vært lærerike år hvor jeg har jobbet mye med digital k…

Visuell magi - når Even tryller data om til bilder

Offentlige institusjoner har i flere år klødd seg i hodet over hvordan de skal bruke sosiale medier. Kanskje de kan få minst like …

Nytt fotoredigeringsverktøy på Origo - Pixlr

Når du skal redigere banner i en sone du har på Origo, vil du fra nå bruk Pixlr, ikke Picnic som tidligere. Redigeringsverktøyet P…

Social Timing: Nå kan du forhåndspublisere på Origo

Foretrekker du å skrive et utkast og lagre før du trykker publiserer? Eller har du funnet ut at tirsdag 08:30 er det PERFEKTE tids…

Siste nytt fra vi som lager Origo

Origo er alltid under utvikling. Vil du bidra med forslag eller spørsmål, håper vi du tar turen innom Vaktmesterkontoret.

Oppdatering som kan brekke enkelte ting

Vi har kjørt ut en viktig oppdatering som legger grunnmuren for noen viktige forbedringer vi vil komme med framover. Vi har gått g…