Samtale, samarbeid og deling for ildsjeler, lokalsamfunn og interessegrupper i Norge

Origo er gratis og enkelt å bruke. Les mer om hva Origo er

Offentlige innlegg fra hele Origo

Kulturscene Fjaler. Danse-show i Parken, Dalstunet. Laurdag.

Danseverkstaden har omlag 40 ungdommar i 5 ulike grupper.

Kunsthall Grenland i Helsinki med "This Year`s Model"

Kunsthall Grenland åpner denne uka utstillingen “This Year`s model” i Forum Box i Helsinki.

Sommerblomster setter farge på sommeren

Foran drivhuset, på uthusveggen, i det tørre frukttreet og selvsagt i den gamle grisekassa.

Ingen sommer uten sommerblomster. Og jeg liker best å plante dem i potter, kar og ampler. Tenk så grå og kjedelig hagen ville blitt uten disse fargeklattene.

Annonse

Her er noen av de nyeste bildene på Origo

VERDAS MILJØDAG Fjaler Senterparti -Stand i Dale

Lørdag står Senterpartiet på stand i Dale for å markere Verdas Miljødag

I samband med markeringa av “Verdas miljødag” 6. juni set vi fokus på bærekraftig forbruk.

SULTEN? Dileks kafe og restaurant på Ensjø/Jordal

Dileks er en lokal kafé på Ensjø/Jordal med inngang fra Rolf hofmos gate. Den ligger 100 meter fra Ensjø T-bane stasjon og nærmeste nabo til Kiwi butikken. Dileks er en kafe med alle rettigheter når det gjelder drikke og et godt utvalg av mat. Her kan man spise både lunsj og middag eller bare stikke innom for å ta en øl. Dileks har flere tilbud på dagens middagsrett og med en øl pris på kr 59.- (for halvliteren) så er det ganske akseptabelt.

Hva skal til for å lykkes med integrering i Kongsvinger kommune?

Er det gratis språkopplæring i barnehagen, tilrettelagt norskopplæring i skolen, aktivitetstilbud i SFO, norskopplæring i kombinasjon med arbeidstrening, eller er det noe mer? Og, er ikke integrering noe dypere, noe videre? Er det ikke og å fungere i den praktiske hverdagen i lokalsamfunnet? Og er det ikke det å ha en felles hverdag sammen med norskkulturelle familier i nærområdet?

Vi mener at språket er den viktigste delen av det å bli integrert. Forstår du ikke språket eller sliter med å bli forstått, er det vanskelig å bli en del av det nye landet og kulturen. Det finnes eksempler på dårlig integrering som følge av dårlige språkferdigheter. Innvandrere med samme bakgrunn har en tendens til å danne grupper som isolerer seg, noe som vanskeliggjør integreringen. Det er og viktig at det blir tilrettelagt språkkurs for folk med minoritetsbakgrunn, fra barnehage, skole og Sfo, og gjennom arbeids- og norsktrening.

Bidrag og folk nær deg

28729 folk 62598 innlegg 422596 arrangementer 4108 soner 104880 bilder

De fra Sri Lanka forstår hva integrering er

Navaratnam flyttet til Norge for ett år og fire måneder siden. Han fikk komme hit på familiegjenforening fordi kona og datteren kom hit som flyktninger for sju år siden.

Han går på Moss Voks, som gir ham attest som en svært dyktig og flittig deltaker i opplæringen der.

Kultur og pengebruk

_*19. november i 2012* tok Aftenposten inn en kronikk der forfatteren, kulturforsker Georg Arnestad, slo fast at vi har en «Kulturhusvekst utan kontroll».

13.06.14 refererte Varingen til vedtak om at kulturhuset i Nittedal skulle koste 100 millioner! Så økte det til 120 før det etter hvert passerte 140 millioner. Samtidig la kirkebygget på sitt økonomiske midjemål fra 31,5 til anslagsvis 41,4 millioner kroner.

Nytt liv for Hegratunet - Skal brukes til avlastningsplasser.

En kjempeløsning, smiler Arbeiderpartiets Ann Inger Leirtrø og Joar Håve. I slutten av mars fremmet Leirtrø på vegne av Arbeiderpartiet en interpellasjon i kommunestyret i Stjørdal om at kommunen må ta i bruk de omsorgsressursene som gamle Hegratunet representerer.

Vinn-vinn Nå har rådmannen og hans stab tatt opp tråden: De fremmer et konkret forslag som blir tatt opp i komité levekår neste uke: Stjørdal kommune skal kjøpe tilbake eiendommen og bruke den til å opprette 17 avlastningsplasser.– En vinn-vinn-løsning for alle parter, sier Arbeiderpartiets gruppeleder Joar Håve. Ildsjelene og aksjonærene bak det private botilbudet Hegratunet, får tilbake pengene sine. Og Stjørdal kommune sikrer seg en eiendom som kan brukes til å skape bedre omsorgstjenester i Stjørdal i mange år framover. Dette blir en lykkelig løsning for alle, sier Ann Inger Leirtrø.Hun tok opp spørsmålet om Hegratunet i kommunestyret 26. mars. Hun peker på at rådmannens egen strategiplan Omsorg 2030 viser at Stjørdal vil ha behov for 283 nye omsorgsplasser i tillegg til det tilbudet kommunen har i dag. Leirtø og Arbeiderpartiet mener ressursene i Hegratunet kan være et godt bidrag til kommunens omsorgstjenester. Kjøper tilbake Det støtter etatsjef Hans Frederik Selvaag og rådmann Kjell Fosse. De har fremmet en saksutredning med en innstilling om at Stjørdal kommune kjøper tilbake Hegratunet. Ut fra byggets standard, er det realistisk å åpne 17 korttidsplasser som kan avhjelpe et behov i årene fram mot realiseringen av større byggeprosjekt i «Omsorg 2030», skriver rådmannen i saksframlegget. Kommunen har fått gjennomført en byggteknisk vurdering av eiendommen. Konklusjonen er at Hegratunet er godkjent som institusjon i brannklasse 6 som er strengeste krav. Eiendommen vil kunne avhjelpe kommunens behov for midlertidige omsorgsplasser de nærmeste årene.,(bildet området St. Olav Hospital) Rådmannen tenker å bruke Hegratunet til korttidsopphold, rehabilitering og avlastning. Tidsmessig er dette gunstig, og vil kunne føre til at færre blir liggende ferdigbehandlet på sykehus, at kommunen kan tilby rehabiliteringsopphold i egen regi og at flere kan få innvilget enten rullerende avlastning eller enkeltstående opphold og slik bli i stand til å bo lengre i eget hjem, skriver rådmannen.3 millioner? Stjørdal kommune forhandler nå med eierne av Hegratunet for å bli enige om pris. Rådmann Kjell Fosse sier til Stjørdalens Blad at forhandlingene ikke er ferdige. Han kan derfor foreløpig ikke si noe om prisen for eiendommen. I saksutredningen som nå legges på bordet til politikerne i komité levekår, anslår rådmannen de årlig driftskostnadene for kommunen på 10 millioner kroner fra 2016 for det nye avlastningstilbudet. I tillegg kommer en engangsinvestering på 2,348 millioner kroner for å sette Hegratunet i stand til det.

Eiendommen er regulert til «offentlig formål» og kan i prinsippet ikke selges som for eksempel boligformål uten omregulering.

Flott opning av turstien på Otterstein

Borghild Otterstein opnar formelt den nye stien

Bilder, video og referat frå opninga finn du her

Altabataljonen og late journalister

Kampene nord for Narvik i 1940.

Jeg er født i det andre krigsåret. Under oppveksten hørte jeg om kampene i 1940.

LOFOTEN DYREKLINIKK SØKER DYREPLEIER

VIL DU BLI DYREPLEIER? Vi har ledig praksisplass og fremtidig arbeidsplass for deg som vil bli dyrepleier og bo i Vågan!

Giften sprer seg i Sverige

Sa Finansminister Magdalena Andersson (Sossarna) i dag i en tale på S-kongressen. Hun talte om giften som sprer seg i Sverige og resten av Europa, og det er,i hennes hode selvfølgelig fremmedfiendtlighet!

Skepsis og motstand mot dagens innvandringspolitikk er ikke bra i følge Magdalene Andersson. Det er åpne samfunn som vokser best.

Vedtak på Raudt-landsmøtet: Raudt seier ja til kortreist kraft og nei til krafteksport

Det blir no bygt ein motorveg på langs av Noreg til Sørlandet fram til dei planlagde kablane over til Storbritannia og kontinentet. Investeringar på 80 milliardar som industri og forbrukarar skal betale over nettleiga. Målet med utbygginga av kraftkablr er krafteksporter til EU, medan vi skal importere EU sine høge kraftprisar.

Krafta skal ikkje vere ei vare som blir seldt til høgstbydande, den skal brukast til å bygge landet. Samfunnskontrakten der langsiktige kraftkontraktar blir gjeve til ein rimeleg pris til gjengjeld for sikre arbeidplassar, levande lokalsamfunn, og miljøvennleg industri har vore nøkkelen for industrialiseringa av Norge og er framleis avgjerande for store deler av norsk industri. Raudt vil, i staden for å eksportere krafta og industrien vår, bruke den til å bygge oppigjen den landbaserte industrien, som har lidd under den såkalla næringsnøytrale politikken. Kraftoverføring over lange avstandar gjev store energitap. Er først eksportkablane bygde hindrar EØS-avtalen einkvar kontroll. Då har vi ein europeisk kraftmarknad der industrien misser sin einaste konkurransefordel og folk flest må betale dyrt.

Det vert ny butikk i Stongfjorden

Det var nok mange som tykte det var litt tidleg eller hadde andre ærend ein Søndags morgon Kl.12:00 for det var ikkje så mange som fann vegen til Puben for å ta del i skipinga av butikken, men gledeleg nok så har folk grave i lommane og sputta inn over Kr. 500 000.- i aksjekapital til ny butikk.

Roy har gjort ein flott jobb med å få dette opp og gå så fort, og han leia møtet på ein framifrå måte, slik at det vart eit raskt skipingsmøte.

Pollen kapell og kirkegård

Det er ikke kirkegård rett ved Skotfoss kirke, men Pollen kirkegård er en av to kirkegårder rundt Skotfoss, ved utløpet av Norsjø. Den andre er Omdal.

Pollen kirkegård ble innviet i 1904 etter at kirkegården ved Omdal var blitt for liten. Det fremgår ikke av undersøkt litteratur om kirkegården hadde kapell fra begynnelsen av, men det gamle kapellet var etterhvert i svært dårlig forfatning. På et tidspunkt ble det besluttet å oppføre kapell på Omdal kirkegård, men etter at gamle Pollen kapell ble stengt av helsemyndighetene i 1969, ble det besluttet å oppføre nytt kapell der i stedet. Det ble innviet i 1975 og har 100 sitteplasser. Året etter ble det gamle kapellet revet.

Biene trekker på løvetann

Løvetanntrekket er nokså hektisk og er viktig for utviklingen i kuben. Det første biene trekker på er selje, her i nord har biene ikke annet å samle nektar og pollen fra før løvetannen blomster. Nå i slutten av mai har alle arbeidsbiene som overvintret i kuben dødd, nå er det ungbiene som kom til tidligere i mai, som skal begynne å samle nektar.

Vinduer til IF

Er det noen som har vinduer til en IF til overs, eller som vet hvor jeg kan skaffe meg slike? Jeg er interessert i å kjøpe nye vinduer. Min IF er fra 1972 og vinduene er med gummilist. (Er det forøvrig noen forskjell i dimensjonene på vinduene i forhold til årsmodell for IF-båter? Evt. hva er standardmålene)?

Ønsker også å oppgradere rigg og dekksutstyr, som begynner å bli gammelt og slitt. Tips mottas med takk.

Morgenanakt 31. mai 2015.

Fra Luthers Skattkiste.

31. Mai.

Børse-avstøvning!

Vi bøster støvet av børsa førstkommende torsdag, og skyter vinterluften ut av løpet!

Tru det ejller ei, - men sånn va det!

“Kajn du sei meg, – e det ikkje en bil som står i Halsan i Kyllingdal’n?” Det va’ kjærringa som lot auan kvil utover natur’n då vi passert’ Skottnesmyran. Vi va’ ujnner veis fra Leknes på sein kvejll i kvejll då ho brått kvakk tell :-). Og sajnneli’ ha’ ho ikkje rætt! En lysgrå varebil ha’ fujnn seg parkeringsplass næst’n heilt ijnne i “Dal’n”! Et førujnneli’, – og et langt fra vanli’ syn :-)! Tænkt’ ikkje det lot seg gjær’ med en vanli’ bil :-)?!

Et klekk i bildan førstørra de!

DRIVKRAFT – lokale gründarar og eldsjeler

Velkommen til offisiell avduking av utandørs portrettfotoutstillinga “DRIVKRAFT – lokale gründarar og eldsjeler" laurdag 6. juni kl.12.00 ved Kystgården i Askvoll sentrum.

Utstillinga syner eldsjeler og etablerarar som på kvar sin måte bidreg til å sikre eit attraktivt og spennande

Soner

Soner er Origos møtesteder. De kan fungere som blogger, diskusjonsgrupper, fotosider eller prosjektverktøy. Disse sonene har vært ekstra populære i det siste:

Risør Pensjonistforening : Vi arbeider for trivsel blant pensjonister i Risør
Valgseier 2015 : (Ingen beskrivelse)
Valg 2015 Ullensaker : Dette vil vi gjennomføre! Vi sier ja til: Vi støtter hvem, som Ordfører?
Jaren Sanglag : (Ingen beskrivelse)
Bassist, trummis sökes! : Bassist och trummis sökes till ett rockabilly/country influerat band
Kommunale intraprenører : Her finner du folk som gjerne bistår deg med sin erfaring og kompetanse på innovasjon og nyskaping
Acto Terapi og Trening : Åpningstider med nøkkelkort man – fre 0600-2300,-lør 0700-2000, søn 0700-2300, pris 300,-/ 350,- kr per måned ved…

I løpet av uken er det skrevet 183 innlegg, 984 kommentarer og lagt ut 1565 bilder i Origos 10302 soner. Origos største sone har 15786 medlemmer.

Folk

Origo har 421853 registrerte medlemmer. Av disse var 1298 innom sist døgn.

Lokalsoner

En lokalsone er et møtested for folk, samtaler og nyheter fra og om stedet du bor. I samarbeid med lokale redaksjoner skal vi åpne lokalsoner for hele Norge. Hittil har vi åpnet 65 lokalsoner. Disse vokser mest:

Arrangementer

På Origo kan du legge ut arrangementer og finne ut hva som skjer i din del av landet.

Identitet og roller

Hvis du vil, kan vi sjekke hvem du er slik at de du diskuterer med kan vite at du faktisk er den du gir deg ut for. Med en bekreftet rolle kan du i tillegg skilte din tilhørighet når du uttaler deg i kraft av din rolle i en organisasjon. (Fulle navn vises kun når du er logger inn.)

Jan E. I.
Remi B. P.
Jens-Henrik S.
Student, Westerfag
Marte I.
Rådgiver, Oslo Arbeiderparti
Svein A. H.-L.
Trond E. J.
May H. S.
Fylkessekretœr i Demokratene/østfold, Demokratene i Norge Østfold
Svein A. H.-L.
Gunn E. B.
Kommunikasjonsrådgiver, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune
Hilmar H.
daglig leder, nordnorsk historielag

45120 har fått bekreftet sitt virkelige navn. 93091 kan signere bidrag med offisielle roller i partier, bedrifter eller organisasjoner. 122778 kommentarer og innlegg er signert med en bekreftet rolle.

Samtaler

Akkurat nå pågår 110 samtaler på Origo. Dette er noen av de mest aktive:

Tøys og Tull, mattips, dikt, alvor, gode råd og bilder m.m. 38364
«Tusen takk Laila Karin ;-))» — Elisabeth D.
MORROKLUMPEN HUMOR OG SKJEMT<a href="http://www.picgifs.com/glitter-text-generator"></a> 21040
«Ja her er det ikke trengsel akkurat….men jeg ønsker alle som smug…» — Kari A.
AP STORE KONGSTANKER OM SEG SELV !!! 4121
«En sak vi diskuterer alt for lite er EØS og EU. Fordeler og ulem…» — Per A.
Gamle bilnummer med Z og G i Larvik 645
«Transitten er vel det dem kaller MK 1..første utgaven av disse..A…» — Leif G. N.
Noreg – verst med gruver 282
«Må si jeg er møkk lei disse møkkasprederne som ikke tar demokrati…» — Torbjørn B.

Origo-bloggen

Siste nytt fra den offisielle bloggen til Origo.

Takk for meg!

Etter nesten tre innholdsrike år i Origogruppen takker jeg for meg. Det har vært lærerike år hvor jeg har jobbet mye med digital k…

Visuell magi - når Even tryller data om til bilder

Offentlige institusjoner har i flere år klødd seg i hodet over hvordan de skal bruke sosiale medier. Kanskje de kan få minst like …

Nytt fotoredigeringsverktøy på Origo - Pixlr

Når du skal redigere banner i en sone du har på Origo, vil du fra nå bruk Pixlr, ikke Picnic som tidligere. Redigeringsverktøyet P…

Social Timing: Nå kan du forhåndspublisere på Origo

Foretrekker du å skrive et utkast og lagre før du trykker publiserer? Eller har du funnet ut at tirsdag 08:30 er det PERFEKTE tids…

Siste nytt fra vi som lager Origo

Origo er alltid under utvikling. Vil du bidra med forslag eller spørsmål, håper vi du tar turen innom Vaktmesterkontoret.

Oppdatering som kan brekke enkelte ting

Vi har kjørt ut en viktig oppdatering som legger grunnmuren for noen viktige forbedringer vi vil komme med framover. Vi har gått g…