Hjelp om Origo

Formatkoder i tekstfelt for å lage lenker, uthevinger, bilder m.m.

I Origo kan du formatere det du skriver med aktive linker, uthevinger, bilder og lignende. Tekstkodene tilhører et kodespråk som heter “Textile”, og her finner du de viktigste.

Overalt på Origo der du kan formatere teksten, finner du lenken “Om formatkoder” over tekstfeltet. Om du klikker på denne lenken får du opp denne hjelpeteksten.

Noen av de vanligste formateringene

Lenker

Først, kopier først adressen til siden (hele den remsen øverst i nettleseren som begynner med http://).

Gå så til innlegget eller kommentaren du skal skrive i Origo.

Sett anførselstegn rundt teksten du vil gjøre om til en lenke, deretter et kolon og så hele adressen. For eksempel slik:

Dette er "en lenke til denne siden":http://sandkassa.origo.no/.

… som blir seende slik ut:

Dette er en lenke til denne siden.

Utheving, kursiv, overstreking

Fet tekst får du ved å sette stjerne (*), på hver side av ordet eller ordene du vil ha uthevet. Kursiv oppnår du ved å bruke understreks-tegnet, dette: _ , på hver side av ordet eller ordene. Og overstreking gjøres med minustegnet på hver side av ordet eller ordene. For eksempel:

*Dette* kommer i fet skrift.
_Dette_ kommer i kursiv skrift.
Og -dette blir overstreket-.

Husk at du ikke må bruke mellomrom rundt disse formatkodene.

I noen tilfeller vil overstreking ikke fungere korrekt (dette er et kjent problem). Du kan da bruke litt HTML for å oppnå det sammen, slik:

<strike>Dette blir overstreket</strike>

Punktlister

En vanlig punktliste lager du ved å skrive en stjerne, *, deretter et mellomrom, deretter teksten som skal stå etter punktet. Du må lage luft/dobbelt linjeskift før første punkt for at formatet skal slå inn.

Eksempel:

* Et punkt
* Enda et punkt

… og det blir slik:

  • Et punkt
  • Enda et punkt

Nummerert liste lages med # i stedet for *.

Bilder lastet opp til tekstfeltet

Du kan laste opp bilder direkte inn i teksten din ved å bruke bildeknappen i verktøylinjen over feltet, som har ikonet . Du vil få opp et enkelt grensesnitt for å laste opp bilder og sette dem inn i teksten der markøren står. Da får du en kode som ser slik ut:

!bilde 123!

Du kan flytte denne bildekoden rundt omkring i teksten som du vil.

Bildene lastet opp på denne måten støtter flere valg for å styre størrelse, justering og bildetekst.

Hvordan sette bildetekst

Du kan sette bildeteksten til bildet ved å sette teksten i parentes etter bildekoden:

!bilde 123!(Hunden min)

Hvordan sette bildets justering og størrelse

Du kan sette bildet til å “flyte”, ved å sette om det skal være venstre- eller høyrejustert. Du har muligheten til å velge dette når du har lastet opp bilde — i den lille boksen der du velger bilde har du en innstilling nederst for justering og størrelse.

Du kan også sette manuelt i bildekoden. Da må du sette både bredde og justering. Eksempel på høyrejustering:

!bilde 123 høyre 250x!

Eksempel på venstrejustering:

!bilde 123 venstre 250x!

Hvordan lage bildeserier

Du kan lage bildeserier ved å legge en bildeserie-blokk rundt bildene. I motsetning til gamledager kan du nå lage flere bildeserier i samme innlegg, og du kan også legge bildeserier i kommentarer. Eksempel:

[bildeserie]
!bilde 123!(Mor)
!bilde 124!(Far)
!bilde 125!(Hund)
[/bildeserie]

Velge representativt bilde

Ofte vil du ønske et bilde å bruke i utdragsform, for eksempel i lokalavisa eller i lister over innlegg — altså sammenhenger hvor vi ikke viser hele innlegget ditt. Da ønsker du at en av bildene dine skal representere innlegget. Når du laster opp bilder og setter dem inn i teksten vil det under feltet komme fram et valg for å sette ønsket representativt bilde.

Bilder fra eksterne nettsider

Hvis du vil linke til et bilde på Origo eller et annet sted på nettet:

  • Kopier ned adressen til selve bildet (ikke til siden den ligger på). Det gjør du i de fleste nettlesere ved å høyreklikke på bildet og velge “Kopier bildeadresse” eller noe i den dur.
  • I Origo-innlegget skriver du deretter først et utropstegn, så limer du inn bildeadressen, og avslutter med nok et utropstegn. Ingen mellomrom. Da blir bildet limt rett inn i innlegget der du har plassert det.

Slik skriver du:

!http://media3.origo.no/-/cache/image/74244_h05e282132f2de92c9215_64x64_cub.jpeg!

Slik ser det ut:

Spoilere

Har du noe tekst som kan avsløre f.eks. slutten på en historie, og dermed spolere andres av glede av denne? Vi kaller dette for en spoiler, og du kan skjule det slik:

Historien slutter med at [spoiler]Askeladden vinner
prinsessen og halve kongeriket[/spoiler].

Det vises slik:

Historien slutter med at Askeladden vinner prinsessen og halve kongeriket (Spoiler! Mus over den svarte teksten for å se innholdet).

Ren HTML

Textile kan rote til HTML-kode dersom du kun ønsker å skrive ren HTML. Da kan du putte HTMLen din inni en notextile-blokk, slik:

<notextile>
... din HTML her ...
</notextile>

Merk at vi filtrerer ut enkelte HTML-elementer som vi anser som skadelige, bl.a. JavaScript-kode.

Kildekode og liknende

For å legge inn kildekode kan du bruke følgende kode:

@@@
... kode ...
@@@

Koden vil vises med korrekt “escaping”.

Flere formatkoder

Her har du en snarvei til lista over alle Textile-kodene.