Hjelp om Origo

Medlemsavtale for Origo

Denne avtalen er mellom medlemmer av Origo og Amedia (tidligere Origogruppen AS) som eier og utvikler tjenesten Origo.

1. Du er selv ansvarlig for alt innhold, som tekst, informasjon, lyd og bilde du publiserer eller lenker til på Origo

2. Du må ikke publisere noe på Origo som er i strid med denne avtalen eller med norsk lov.

3. Ytringer som er rasistiske, pornografiske eller sjikanøse er i strid med denne avtalen.

4. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innhold som vi finner er ulovlig eller som vi oppfatter at bryter medlemsavtalen.

5. Du må ikke bruke Origo til noe ulovlig.

6. Du må ikke bruke Origo til å utnytte, mobbe, misbruke, true eller skremme andre.

7. Du må ikke spæmme andre Origo-medlemmer.

8. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer under ditt navn. Du bør derfor holde ditt passord hemmelig. Hvis passordet er borte eller brukeren har grunn til å tro at passordet kan ha blitt kjent for andre, skal dette uten ugrunnet opphold endres.

9. Kontaktinformasjon du har registrert hos oss behandles konfidensielt og vil bare brukes til å levere tjenesten Origo. Eneste unntak kan være soner tilknyttet en avis hvor identiteten til brukeren kan bli sammenholdt med mobilnummeret som ble oppgitt ved registrering av hensyn til avisenes redaktøransvar. Det vil i så fall være informasjon om dette i betingelsene for å kommentere i sone. Vi behandler all informasjon som kan knyttes til deg som medlem av Origo i overensstemmelse med norsk lov.

10. Det er strengt forbudt å utgi seg for en annen.

11. Hvis du publiserer rettighetsbelagt innhold (Informasjon, bilde, tekst lyd mm.) på Origo så må du inneha opphavsrett til innholdet, eller forsikre deg at det er innhold uten opphavsrett. Brukerne som får tilgang til noe andre brukere har gjort tilgjengelig, kan ikke videreformidle denne informasjonen uten opphavpersonens samtykke.

12. Innhold som du selv bidrar med på Origo og som du har opphavsrett til er din eiendom. Ved å publisere på Origo godtar du at innholdet videreformidles til andre folk som bruker tjenesten.

13. Vår bruksrett begrenser seg til videreformidling gjennom tjenesten Origo.

14. Tjenesten Origo endres fortløpende.

15. Vi kan ikke kunne holdes økonomisk ansvarlig hvis deler eller hele tjenesten Origo stoppes eller er midlertidig er ute av drift på grunn av tekniske problemer.

16. Innhold som er merket offentlig samt profilbilde kan vi i utdragsform republisere i oversikter hos våre samarbeidspartnere. Annen bruk må avtales med rettighetshaver.

17. Vi kan nekte tilgang til organisasjoner eller personer.

18. Origo er offentlig. Med mindre noe er postet kun for medlemmer/verter eller i en lukket og skjult sone er innholdet fritt tilgjengelig og kan bli søkbart på f.eks. Google. Origo vil imidlertid forkorte etternavn i signaturer til første bokstav for søkemotorer og andre uinnloggede av personvernhensyn. Unntak gjøres for innlegg som er postet med en bekreftet rolle.

19. Origo vil tilby ekstra tjenester på sine nettsider mot betaling med kredittkort. Betalingsløsningene er ikke driftet av Origo, men av et eksternt firma som retter seg etter de til enhver tid gjeldende regler som Datatilsynet har nedfelt for håndtering av slik sensitiv informasjon.

20. Vi kan endre punktene i avtalen. Hvis endringene er av stor betydning, vil vi gi beskjed til medlemmene gjennom meldingssystemet på Origo.

Brudd på en eller flere av disse punktene i avtalen kan resultere i sletting av ditt medlemskap på Origo. Medlemmene er ansvarlig for hva de publiserer, ikke Origo. Du kan derfor bli eksponert for materiale som bryter straffeloven. Oppdager du brudd på norsk lov bør du kontakte politiet og oss.

Origo