Hjelp om Origo

Hvordan havner ting i lokalsonen?

Når du legger ut bilder, skriver innlegg eller legger inn et arrangement i Origo, kan du få synlighet i Origos lokalsoner.

En lokalsone henter innhold fra andre soner og personer i Origo, ut fra geografi. Lokalsonene er knyttet til en bestemt lokalavis.
Les mer om lokalsoner.

Geografisk plassering er sentralt når du ønsker at et innlegg, bilde eller arrangement skal synes i en av de mange lokalsonene i Origo. Enten må profilen din, sonen du publiserer i, eller selve bidraget være plassert på kartet.

Bidrag som bare skrives for din krets, sonens medlemmer, eller i skjulte soner, vil ikke plukkes opp og vises andre steder.

Innlegg:

  • Innlegg fra soner som er kartplassert innenfor en bestemt lokalsones dekningsområde, havner på lokalsonen.
  • Innlegg fra soner som ikke er kartplassert, havner på en lokalsone dersom selve innlegget kartplasseres i denne lokalsonens dekningsområde.
  • Lokalsonen plukker opp innlegg fra soner som er geografisk plassert et helt annet sted, hvis innlegget i seg selv er kartplassert innen lokalsonens dekningsområde. Så hvis du i sonen som diskuterer bergenslaget Brann legger ut en beskrivelse av en bortekamp på Lillestrøm, og plasserer bidraget på kartet, så vil det synes på lokalsonen Romerike.no.

Bilder:

  • Bilder i soner havner i lokalsonen sitt bildeutdrag hvis det er plassert på kartet. (Bildet trenger ikke være det.)
  • Hvis du kartplasserer et bilde i din profil på et sted som dekkes av en annen lokalsone, havner det i den andre lokalsonen, pluss på din lokalsone.
  • Hvis du legger inn et bilde i en sone som er kartplassert innenfor en lokalsones område (f.eks. en lokal fotoklubb), havner bildet i lokalsonen uten å være kartplassert.

Arrangementer:

  • Arrangementer blir hentet inn til lokalsonekalenderen hvis arrangementet har et sted som er kartplassert innenfor lokalsonens dekningsområde. Det er ikke tilstrekkelig at sonen som har arrangementet (f.eks. en lokal fotballklubb) er kartplassert der.
  • Arrangementer fra soner på et helt annet geografisk sted kan vises på din lokalsone hvis arrangementet er plassert i lokalsonens område.