Grovt fra Sørum Høyre!

Sørum Høyre er ute i lokalpressa og foreslår en “ny” barnehagetomt i Lørenfallet. I tillegg mener de å spare Sørums innbyggere for 50 millioner kroner.
Av alle hårreisende uttalelser fra Sørum Høyre topper denne lista!
For det første har denne tomta vært utredet for mange år siden, sammen med fem andre tomter som man anså som mulige arealer for barnehage i Lørenfallet. Da konkluderte man med at grunnforholdene var for dårlige pga kvikkleire, og at man derfor ikke ønsket å gå jobbe videre med dette alternativet.
Dette har tydeligvis Sørum Høyre glemt, og det som er helt sikkert er at utgiftene ved grundig kartlegging av grunnforholdene, samt stablilisering av kvikkleire vil spise godt av de 50 millionene Sørum Høyre mener de vil spare.

I tillegg må utgiftene i forbindelse med ny reguleringsplan kjøp av tomt, og nye anbudsrunder trekkes fra. Sist jeg sjekka var ikke slike ting gratis, og ikke tidsbesparende heller!

I Sørum har vi satt miljø på dagorden. Vi har de siste årene sørget for å bygge energibesparende bygg, med egen energikilde. Dette fører til at bygningene er mer kostbare å etablere, men billigere i drift og vedlikehold. I Høyres regnestykke er ikke økte kostnader for å innfri miljøkravene tatt med.

Helt til slutt det store spørsmålet: Hvor havner Nordli i dette regnestykket? Sørum kommune eier Nordli, så man må jo kunne stille seg spørsmålet: Hva har Sørum Høyre tenkt her? Siden de mener å spare 50 millione kroner, må vi konkludere med at de har tenkt å selge.

Jane Bråthen
Gruppeleder Sørum SV

Vist 113 ganger. Ingen følger denne samtalen.